Rozwój ruchowy i manualny dziecka

W tej sekcji piszemy o nauce pisania i rysowania. Omawiamy szeroko pojętne umiejętności manualne oraz ich wykształcanie się u dziecka. Piszemy o sprawności motorycznej i o tym, co może na nie wpływać.