Książeczki sensoryczne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby stymulować zmysły dziecka. Poprzez różnorodne tekstury, kolory, dźwięki i inne bodźce maluch pobudza zmysł dotyku oraz ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Dlaczego tak istotny jest rozwój zmysłów dziecka od najmłodszych lat?

Okno na świat

Zmysły dziecka stanowią dla niego główne źródło informacji na temat świata zewnętrznego. Poprzez odbiór bodźców zmysłowych, takich jak dźwięki, obrazy, zapachy, smaki i dotyk, dziecko buduje swoje pierwsze doświadczenia i rozumienie środowiska, co stanowi fundament dla późniejszego procesu uczenia się.

Zmysły są ściśle związane z rozwojem poznawczym dziecka. Na przykład kształtowanie zdolności słuchowych ułatwia rozpoznawanie języka mówionego i naukę mowy, podczas gdy rozwój wzroku umożliwia dziecku rozpoznawanie kształtów, kolorów i twarzy.

Warto pamiętać, że poczucie dotyku i bliskości jest istotne dla rozwoju więzi emocjonalnych z opiekunami. Dźwięki i obrazy mogą wywoływać różnorodne emocje u dziecka, co pomaga w budowaniu wrażliwości.

Duże znaczenie ma też wpływ zmysłów na rozwój motoryczny dziecka. Zdolność do obserwacji i oceny odległości (rozumienie głębi) rzutuje na rozwój umiejętności, takich jak chwytanie przedmiotów czy poruszanie się w przestrzeni. 

I wreszcie poprzez zmysły dziecko zdobywa wiedzę na temat interakcji społecznych i relacji. Rozmowa z innymi, czytanie mimiki twarzy oraz interpretacja tonu głosu są częścią komunikacji społecznej, która odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka.

Wszystkie te obszary się przenikają i tworzą kompleksową mapę poznawczą i emocjonalną, która umożliwia dziecku rozwijanie się i funkcjonowanie w środowisku społecznym. Dlatego tak istotne jest, by stymulować i wspierać rozwój zmysłów u dzieci od najmłodszych lat. 

Idealnie sprawdzą się tutaj książeczki sensoryczne dla dzieci.

Książeczki sensoryczne

Stymulowanie zmysłów dziecka

Rozwój zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym można realizować poprzez różnorodne interakcje i doświadczenia sensoryczne. Należą do nich:

  • zabawy sensoryczne – z piaskiem, wodą, gliną,
  • zabawy muzyczne – odtwarzanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, używanie instrumentów muzycznych oraz eksperymentowanie z dźwiękami i rytmami, 
  • zabawy kulinarno-zmysłowe – eksplorowanie różnych smaków i zapachów podczas wspólnego przygotowywania posiłków, 
  • zabawy z kolorami – przy użyciu kredek, farb, plasteliny, 
  • spędzanie czasu na świeżym powietrzu i poznawanie np. odgłosów natury – szum wiatru, śpiew ptaków, 
  • obserwowanie rozmaitości kształtów, kolorów i ruchów w najbliższym otoczeniu.

Warto sięgnąć także po książeczki sensoryczne, które zawierają różnorodne tekstury, kolory, dźwięki i inne bodźce sensoryczne. Dziecko może dotykać, oglądać i słuchać, co zapewnia interaktywny i zróżnicowany sposób rozwijania zmysłów. Sprzyja to jego wszechstronnemu rozwojowi poznawczemu, emocjonalnemu i motorycznemu już od najmłodszych lat.

Dotykam, zgaduję 

Przykładem takiej pozycji jest książeczka sensoryczna „Zwierzęta na wsi” z serii „Dotykam, zgaduję”.Duża kartonowa książka pozwala poznawać różne faktury i materiały oraz zachęca dziecko i dorosłego do wspólnej zabawy i czytania. Na poszczególnych stronach znajdują się elementy, których można dotknąć. Stanowią one podpowiedź, z jakim zwierzątkiem ma się do czynienia. 

Zwierzęta na wsi

Odgadywanie to nie tylko świetna zabawa, ale i doskonałe ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Książeczki sensoryczne często mają intensywne kolory, kontrastowe wzory i ciekawe ilustracje, które przyciągając uwagę malucha, pomagają w rozwijaniu percepcji wzrokowej. Interakcja z różnymi materiałami w tego typu książeczkach pomaga zaś w rozwijaniu umiejętności motorycznych dziecka, takich jak chwytanie, manipulowanie i koordynacja ruchowa.

W tej samej serii dostępna jest również publikacja „Zwierzęta w lesie”, zabierająca młodego czytelnika w fascynujący świat leśnej fauny. 

Zwierzęta w lesie