Rozwój mowy i słuchu u dziecka
(także w kontekście umiejętności społecznych)

W tej kategorii zamieszczamy artykuły związane zarówno z nauką mówienia, rozwojem słownictwa, jak i z rozwojem kompetencji społecznych. Piszemy nie tylko o tym, jak dziecko mówi i jakich słów używa, ale też zwracamy uwagę na to, co wyraża, do kogo się zwraca oraz w jaki sposób to robi. Mówimy o tym, jak wychować dziecko, które zarówno słucha, jak i słyszy.