Jak wygląda rozwój ruchowy 5-latka i 6-latka? Twoja pociecha rośnie, a Ty z zachwytem przyglądasz się jej rozwojowi. Obserwujesz entuzjazm, z jakim korzysta ze zdobytych już umiejętności ruchowych. Dzieci skore do zabaw, gier i wszelkich aktywności nie tylko czerpią z nich przyjemność związaną z zabawą, ale i same tworzą sobie okazje do dalszego rozwoju.

Rozwój w zakresie motoryki dużej

Wczesny okres szkolny to dla rozwoju ruchowego 5-latka i 6-latka czas szlifowania nabytych już umiejętności – w zakresie poruszania się, chwytania i posługiwania się przedmiotami.

Dziecko coraz lepiej koordynuje pracę mięśni, a przez to rozwija szybkość i siłę poruszania się. Wzrost sprawności można zauważyć, na przykład obserwując pociechę jeżdżącą na rowerku. 5 i 6 lat to wiek, w którym maluch dobrze radzi sobie we wszystkich podstawowych formach ruchu (bieganiu, skakaniu, jeździe na rowerze czy rolkach). Mówiąc o dalszym rozwoju w zakresie motoryki dużej, warto zwrócić uwagę, że działania dziecka stają się coraz bardziej celowe i ekonomiczne. Zaczyna ono sterować swoją aktywnością i wydatkuje na nią odpowiednią ilość energii.

Psst… Czy wiesz, że aby dziecko prawidłowo się rozwijało, potrzebuje zabaw naprzemiennych? Ważna jest zarówno aktywność ruchowa, jak i zabawa wymagająca skupienia.

By zadbać o tę drugą, warto korzystać z książeczek edukacyjnych. Taką będą na przykład „Kształty i kolory” wydawnictwa HarperKids. Pozwala ona na naukę czytania oraz, dzięki specjalnie wyciętym kształtom, rozwijanie sprawności manualnej.

5- i 6-latki bardzo lubią wszelkie zawody, gry zespołowe czy zabawy w grupach. Warto więc dbać o to, by miały jak najwięcej okazji do uczestnictwa w takich aktywnościach. To doskonała okazja do dalszego rozwoju ruchowego. To także dobry moment, by zapisać dziecko na zorganizowane zajęcia sportowe, jeśli rozważasz taką opcję. Będzie miało okazję się wyszaleć i dalej kształtować swoją sprawność fizyczną.

Psst… Czy wiesz, że WHO zaleca, by dzieci w wieku 5-6 lat miały 60 minut aktywności fizycznej dziennie? Każda ilość ruchu powyżej 60 minut to dodatkowe korzyści zdrowotne.

Motoryka mała – w kierunku coraz większej precyzji

Rozwój ruchowy pięcio- i sześciolatka w zakresie motoryki małej koncentruje się na coraz większej precyzji wykonywanych ruchów. Umożliwia to dziecku angażowanie się w takie aktywności, jak granie na instrumentach, pisanie, wycinanie, wyklejanie i inne prace plastyczne. Mały człowiek coraz lepiej wykonuje zadania wymagające drobnych ruchów nadgarstka i palców ręki. Rozwój motoryki małej można zauważyć także w pracach plastycznych dziecka – rysowane postaci stają się coraz bardziej złożone i subtelne.

Zainteresowanie dziećmi zabawami plastycznymi warto wzmacniać poprzez proponowanie im odpowiednich działań. W tym przypadku dobrze sprawdzą się wycinanki i wyklejanki, na przykład z książeczki „Dookoła świata. Wydzieram i kleję”. Zadanie polegające na wydzieraniu małych i dużych kawałków papieru to wyzwanie, które dziecko będzie z radością podejmować. A tematyka związana ze zwierzętami pomaga także zdobywać wiedzę.

W wieku 6-lat dziecko potrafi także wykonywać proste obliczenia matematyczne. W doskonaleniu tej umiejętności pomoże książeczka „Jeden, dwa, trzy” od wydawnictwa HarperKids. Dzięki niej dziecko może ćwiczyć czytanie, liczenie oraz motorykę małą w przyjemniej, zabawowej formie.

Ruch i działanie nakierowane na cel

Rozwój ruchowy 5- i 6-latka jest ważny nie tylko ze względu na przemieszczanie się i posługiwanie przedmiotami. Wspomniana wcześniej ekonomia ruchów i coraz większa ich koordynacja ma ogromne znaczenie w rozwoju działań celowych. Nabyte umiejętności pozwalają dziecku realizować to, co sobie założyło. Szybkość, płynność, precyzja ruchów oraz ogólna sprawność fizyczna pozwalają mu działać szybko i elastycznie.

W wielu przypadkach prowadzi to do sukcesu – realizacji zamierzonego działania. A to z kolei niesamowicie ważna podstawa do budowania poczucia własnej skuteczności u dziecka i jego pewności siebie. Przekonanie: potrafię zrealizować to, co sobie założyłem/założyłam, to ważny fundament w budowaniu psychiki dziecka, a później – zdrowego dorosłego.